Prosjektbeskrivelse

Effektiv adgang med SAM — Secmap Access Management

SAM er et produkt/løsning som er et samarbeid med NorSea Group for å digitalisere adgang til oljebaser.

Mer informasjon kommer.